Voice-over tarieven

Voice-over tarieven - Hoe werkt het?

De tarieven voor voice-over variëren sterk, omdat ze van veel factoren afhangen. In de eerste plaats zijn de omvang en het type van het op te nemen project bepalend voor de prijs. Er zal ook aandacht worden besteed aan stembewerking, audio mastering en het maken van talrijke audiobestanden. Het tweede belangrijke punt betreft de exploitatierechten (ook wel uitkooprechten of naburige rechten genoemd, d.w.z. het soort uitzendingen dat voor het grote publiek bestemd is) en deze zullen vaak het belangrijkste deel van de uiteindelijke prijs uitmaken. Deze verschillende aspecten worden hieronder nader toegelicht.

U kunt mijn prijslijst direct hier vinden als u weinig tijd hebt of niet voldoende kennis van deze onderwerpen hebt.

Bij wijze van inleiding, een paar elementen om de grote vraag te beantwoorden: 

"Waarom zijn er zulkegrote prijsverschillen voor dezelfde opdracht tussen stemacteurs?

Drie redenen, een van de meest voorkomende:

 1. De aanzienlijke daling van de kosten van audio- en videoapparatuur heeft geleid tot een toename van het aantal thuisstudio's en voice-overs die online beschikbaar zijn. Tussen al deze nieuwe voice-overs is er de amateur, de hobbyist die soms op een ruwe manier gebruik maakt van instapapparatuur. Dit zal ongetwijfeld resulteren in een mooie promotieprijs... maar vooral in een eindresultaat dat bij deze ingrediënten past. Natuurlijk zijn er vooral ervaren en gepassioneerde professionals voor wie dit hun echte werk is. Zij zijn beschikbaar, efficiënt, begrijpen een briefing en doen geen concessies aan de kwaliteit van hun instrumenten, zoals de microfoon en zijn voorversterker, de geluidskaart, en het gebruik van een echte opnamecabine. Het geheel voldoet aan de normen van een studio die deze naam waardig is.
 2. De stem van de acteur. Het timbre van de stem, de zeldzaamheid van het karakter, het spelbereik, de bekendheid soms, zijn allemaal elementen die het aangerekende tarief zullen beïnvloeden. Beschikt hij bovendien over topapparatuur en een gedegen technische expertise, dan hebt u een echte vakman die uw werk zal bijschaven en uw communicatie zal verbeteren. Natuurlijk zullen de tarieven verschillen, maar bovenal zal er sprake zijn van een echte toegevoegde waarde en een professioneel resultaat.
 3. Het onderscheid tussen een vergoeding en een factureringstarief. Sommige acteurs zijn intermitterend en vragen een vergoeding waarbij wij de 30 à 40 % kosten moeten optellen. De vergoeding is dus lager dan de werkelijke totale kosten. Aan de andere kant brengt een groot aantal voice-over professionals kosten in rekening voor hun diensten. Het is zowel eenvoudig als transparant, met een nettoprijs (+ BTW indien van toepassing).

De opnamedienst (basisstudiovergoeding of lay-out)

De prijs zal eerst afhangen van de grootte en het type project (commercieel, documentaire, videogame, audiomodel...) dan van het afwerkingsniveau van deze opname als de stem zijn eigen studio heeft (d.w.z. ruw of al schoongemaakt, gemasterd, gemixt...) en tenslotte van het type gebruik of uitzending, dat we hieronder zullen bespreken (radio, TV, bioscoop, web in organische of betaalde uitzending...)

Een studioreclamesessie wordt gewoonlijk per uur aangerekend (gemiddeld 200-300 euro), en ook naar gelang van het aantal spots dat voor de campagne van de adverteerder wordt opgenomen. Dit is vaak het geval in gespecialiseerde reclamestudio's. Bedrijfsfilms, motion design en tutorials worden meestal ook per uur van de studiosessie aangerekend. Voor een professionele voice-overartiest die in zijn eigen studio werkt, wordt dit soort projecten meestal berekend aan de hand van het aantal woorden dat moet worden voorgelezen of soms aan de hand van de "afgewerkte" minuut audio.

Waarom deze verschillen?

In de studio komt de voice-over acteur de tekst(en) inspreken, en dan is zijn werk klaar. Een geluidstechnicus neemt het dan over en legt de laatste hand aan de opgenomen stem om deze een optimale weergave te geven. Deze essentiële en nauwgezette dienst wordt uiteraard ook door de studio gefactureerd. Wanneer de stem in zijn studio opneemt, is het dus de stem zelf (of een studio van een derde die hij daartoe opdracht geeft) die dit deel van het werk zal beheren en factureren. Heel vaak moet u ook denken aan correcties, die uiteraard gratis zijn als de stem een of meer tikfouten heeft gemist in zijn lezing. Indien de opdrachtgever de tekst of de briefing wijzigt, kan per geval een forfaitair bedrag voor heropname worden aangerekend. Tot zover de service of het lay-out aspect. Laten we het over het laatste punt hebben: de rechten of de uitkoop. Mijn prijslijst staat hieronder als je genoeg weet.

Exploitatierechten (naburige rechten of afkoop)

Zodra de opnamedienst is voltooid, zal een tweede aspect nog zwaarder wegen bij de prijsbepaling van de stem. Dit zijn de uitzend- en exploitatierechten, die in juridische termen ook wel "naburige rechten" worden genoemd (want naburig aan het auteursrecht). Zij worden berekend als extra percentages op basis van de opnamesessie (of basisstudiovergoeding). Wat zal het nut zijn van de gemaakte opname? Bijvoorbeeld: welk(e) type(n) media, hoeveel verschillende spots zullen worden gebruikt als het om een reclamecampagne gaat, hoe lang zal deze lopen, in hoeveel landen, enz. De percentages van de bedragen zullen variëren naar gelang van al deze criteria. Meestal is er een basispakket voor één jaar dat een tekstversie omvat, een gebied of land en een type media, zoals bijvoorbeeld radio. Daarna worden supplementen onderworpen aan een glijdende schaal van vergoedingen per versie, jaar, medium en extra gebied.

Je citaat moet simpel zijn, toch?

Daarom heb ik ervoor gekozen al mijn basistarieven zo duidelijk mogelijk weer te geven.

Ze zijn er alleen ter informatie en zijn dus"vanaf".

Zijn er nog vragen?

Neem contact met mij op om uw project en budget in detail te bespreken, zodat we samen de meest geschikte offerte kunnen vinden.

Mijn prijzen zijn inclusief :

Zorgvuldige reiniging van stembussen 

Herzien door een fout van mijn kant.

Levering binnen 24 uur in wav, aiff, aac, mp3, 44.1 of 48 kHz formaten

Let op: deze prijzen zijn exclusief mixen, cueing, of audio-overdracht naar film.
Heb je iemand nodig op deze gebieden? Ik werk met gespecialiseerde partners.

Tarief voor een opnamesessie (basis studiotarief of lay-out) van commercials:

 • Basispakket (BSF) voor 1 uur 250€

  Prijs van alleen de lay-out, openbaar gebruik alleen met aankoop van extra rechten (zie tarieven hieronder)

 • Vaste prijs per extra uur 150€

  Over het algemeen is een uur sessietijd meer dan genoeg om een opname te voltooien

 • Basispakket met optie creatieve afstandsbediening voor 1 uur 300€

  Prijs van alleen de lay-out, openbaar gebruik alleen met aankoop van extra rechten (zie tarieven hieronder)

 • Audio mastering optie 150€

  Met gespecialiseerde partners

Reclamerechten (of uitkoop) tarieven voor nationale campagnes: Radio - Spotify - Deezer :

 • Rechten 1 jaar Metropolitan Frankrijk 200% BSF: 500€.

  Totaal 12 maanden vergoedingen + BSF: 750€.

 • Rechten 1 jaar Metropolitan Frankrijk + Dom Tom 260% BSF : 650€ (IN FRANS)

  Totaal 12 maanden vergoedingen + BSF: 900€.

 • Rechten 1 jaar Metropolitan Frankrijk + België 260% BSF: 650€.

  Totaal 12 maanden vergoedingen + BSF: 900€.

 • Rechten 1 jaar België 60% BSF: 150€.

  Totaal 12 maanden vergoedingen + BSF: 400€.

 • Rechten 1 jaar Metropolitan Frankrijk + Dom Tom + België, 300% BSF: 750€.

  Totaal 12 maanden vergoedingen + BSF : 1000€.

Tarieven voor reclamerechten (of buy-out) voor nationale campagnes: TV & Cinema :

 • Rechten 1 jaar Metropolitan Frankrijk 500% BSF: 1250€.

  Totaal 12 maanden vergoedingen + BSF: 1500€.

 • Rechten 1 jaar Metropolitan Frankrijk + Dom Tom 600% BSF : 1500€ (IN FRANS)

  Totaal 12 maanden vergoedingen + BSF: 1750€.

 • Rechten 1 jaar Metropolitan Frankrijk + België 600% BSF: 1500€.

  Totaal 12 maanden vergoedingen + BSF: 1750€.

 • Rechten 1 jaar België 120% BSF : 300€.

  Totaal 12 maanden vergoedingen + BSF: 550€.

 • Rechten 1 jaar Metropolitan Frankrijk + Dom Tom + België, 700% BSF: 1750€.

  Totaal 12 maanden vergoedingen + BSF: 2000€.

Tarieven voor advertentierechten voor internetcampagnes in betaalde uitzending op SVOD-kanalen - Youtube - Sociale netwerken :

 • Geotargeting Frankrijk + Dom Tom - Pre-roll YOUTUBE : 300% BSF : 750€

  Totaal 12 maanden vergoedingen + BSF : 1000€.

 • Geotargeting Frankrijk + Dom Tom - Sociale netwerken : 260% BSF: 650€.

  Totaal 12 maanden vergoedingen + BSF: 900€.

 • Geotargeting België Pre-roll Youtube & sociale netwerken : 100% BSF : 250€.

  Totaal 12 maanden vergoedingen + BSF: 500€.

 • Geotargeting Frankrijk + Dom Tom + België : 400% BSF: 1000€.

  Totaal 12 maanden vergoedingen + BSF : 1250€.

Tarieven voor internetreclamerechten voor gratis uitzendcampagnes op Youtube, Vimeo, Dailymotion, website en sociale netwerkpagina's van de klant:

 • Frankrijk 100% BSF: 250€.

  Totaal 12 maanden vergoedingen + BSF: 500€.

 • Metropolitan France + Dom Tom : 160% BSF: 400€.

  Totaal 12 maanden vergoedingen + BSF: 650€.

 • België : 60% BSF: 150€.

  Totaal 12 maanden vergoedingen + BSF: 400€.

 • Metropolitan Frankrijk + Dom Tom + België, 300% BSF: 750€.

  Totaal 12 maanden vergoedingen + BSF : 1000€.

Opmerking: De prijzen van de uitzendrechten voor Luxemburg FR, Zwitserland FR of Canada FR zijn identiek aan die voor België

Vaste tarieven voor regionale reclame :

 • Regionale TV-reclame 250€

  1 jaar rechtenpakket inbegrepen

 • Regionale radioreclame 150€

  1 jaar rechtenpakket inbegrepen

Tarieven uitzendrechten videospelletjes - Cartoons

 • Cartoon: 100% BSF: 250€.

  Totale vergoedingen + BSF: 500€.

 • Videospelletjes : % gebaseerd op vrijlating

Institutioneel - Motion Design - Medisch - Corporate - Explainer - Audio guide

 • Tot 1,5 minuut 250€

  (250 woorden)

 • tot 3 min 300€

  (500 woorden)

 • tot 7 min 400€

  (1000 woorden)

 • tot 10 min 500€

  (1500 woorden)

 • Meer dan 1500 woorden Op citaat
 • Vast tarief met extern gebruik en/of internet 150 €/minuut

  Basis: 250€ de 1e minuut

Onderwijs en e-leren

 • Intern gebruik tot 3 min. 250€

  (500 woorden)

 • Intern gebruik tot 7 min. 350€

  (1000 woorden)

 • Inwendig gebruik tot 10 min. 400€

  (1500 woorden)

 • Inwendig gebruik over 10 min. vanaf 0,30€/woord

  (Meer dan 1500 woorden)

 • *Externe omroep - internet - betalend vanaf €100/minuut

  Basis: 250€ de 1e minuut

(IVR) Telefoon Wachten en Messaging - Voicemail

 • Tot 3 min. Vanaf €250

  (500 woorden)

 • Extra bericht 50€

Audioboek

 • Prijs per uur afgewerkte lezing 300€

Podcast

 • Tot 3 min. Vanaf €250

  (500 woorden)

Stemidentiteit, jingles, liners voor TV, radio & digitaal

 • Pakket. Vanaf 350€

  Rechten 1 jaar dan jaarlijks tarief

Ze vertrouwen me.